Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU
VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca ;PORTAL; olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen
aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde ;PORTAL;ı
kullanmaktan vazgeçiniz. ;PORTAL; sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan
bilgileri, formları, içeriği, ;PORTAL”ı, “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi Esot Sanayi Sitesi İkitelli / İSTANBUL adresinde mukim Takas Yapalım Portalı Bundan böyle kısaca Takas Yapalım olarak anılacaktır “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Takas Yapalım.tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz
olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her
gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu
sözleşme içinde belirtilen koşulları Takas Yapalım KULLANICIya herhangi bir
ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler
periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.
Takas Yapalım tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği
“PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve
tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu Takas Yapalım Portal Kullanım Koşulları10/11/2021 tarihinde en son değişiklik yapılarak
(Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi
tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım
Koşulları; ayrıca Takas Yapalım hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya
ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü ;Üyelik Sözleşmesi;nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: ;TAKAS YAPALIM ; tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin
ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.cekitakas.com ana
alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet
sitesi. 
2.2. KULLANICI: “PORTAL”a ve/veya ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI;na çevrimiçi (on-
line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 

2.3. LİNK: “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine,
dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe
erişimi mümkün kılan bağlantı. 
2.4. İÇERİK: “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı,
dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 
2.5. ;TAKAS YAPALIM  ARAYÜZÜ;: Başta ;ÜYE;ler tarafından oluşturulan içeriğin
;KULLANICILAR; tarafından görüntülenebilmesi ve ;TAKAS YAPALIM
VERİTABANI;ından sorgulanabilmesi amacıyla ;KULLANICILAR; tarafından kullanılan;
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları
;TAKAS YAPALIM ;e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her
türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet
sayfaları. 
2.6. TAKAS YAPALIM  VERİTABANI: “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı,
tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ;TAKAS YAPALIM ;e ait olan 5846 Sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 


2.7. ;ÜYE;: ;TAKAS YAPALIM ; tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, ;TAKAS YAPALIM
; tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan ;ÜYE;lik sürecini tamamlayarak;
;TAKAS YAPALIM ;in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu
hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ;ÜYE;lik kayıt süreci içerisinde verdiği
elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi ;KULLANICI;. 


2.8. ;ÜYE SÖZLEŞMESİ;: “PORTAL” dahilinde ;TAKAS YAPALIM ; tarafından sunulan özel
nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; ;TAKAS YAPALIM ; ile ;ÜYE;
arasında üyelik kayıt sürecinde ;ÜYE;nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde
elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan
elektronik sözleşme. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYE SÖZLEŞMESİ;ni farklı üyelik ve/veya
hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ;ÜYE;nin onayına sunabilir.
Bu durumda ;ÜYE; olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri
düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. TAKAS YAPALIM  HİZMETLERİ

3.1. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYE;ler tarafından ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI;na yüklenen
içeriklerin ;KULLANICILAR; tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak
suretiyle ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI; üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL”
üzerinden ;TAKAS YAPALIM ;e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin
etmektedir. 
3.2. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYELİK SÖZLEŞMESİ;nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin
“PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ;ÜYE;lerine; ilanlarını
yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, ;KULLANICILAR; ve/veya
;ÜYE;lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL”
dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde
yapabilecekleri ortamı sunmaktadır. 


3.3. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYELİK SÖZLEŞMESİ;nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin
“PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ;ÜYE;lerine “PORTAL”
içerisinde ;KULLANICILAR;ın ;ÜYE;lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini
sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme
hizmetleri vermektedir. 


3.4. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYE;lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve
yaptıkları işlemlere ilişkin diğer ;ÜYE;ler tarafından “PORTAL” üzerinden ;TAKAS YAPALIM
;e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL”
dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim
kanallarını da “PORTAL” üzerinden ;ÜYE;lerinin hizmetine sunmaktadır. 


3.5. ;TAKAS YAPALIM ;, ;ÜYE;lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere,
beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara
ilişkin diğer ;ÜYE; ve ;KULLANICI;ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli
kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır. 


3.6. ;TAKAS YAPALIM ; tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle
sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler ;TAKAS YAPALIM ; tarafından sunulan temel
hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen
hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ;TAKAS YAPALIM
;in yetkisi dahilindedir. ;TAKAS YAPALIM ; bu yetkisini herhangi bir bildirimde
bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. TAKAS YAPALIM  PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
4.1. ;KULLANICILAR; yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem
yapabilirler. ;KULLANICILAR;ın ve ;ÜYE;lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem
ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. 


4.2. “PORTAL”, ;ÜYE;ler tarafından ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI;na yüklenen
;İÇERİK;lerin ;KULLANICI;lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
;TAKAS YAPALIM ;, ;KULLANCI;lar tarafından görüntülenen ;İÇERİK;lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu ;İÇERİK;ler
dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 


4.3. ;KULLANICI; “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve
işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri
çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ;TAKAS YAPALIM ; ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak
rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 


4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ;ÜYE;ler
tarafından oluşturulan ilanlardan ve ;İÇERİK;lerden dolayı ;TAKAS YAPALIM ;in, işbirliği
içinde bulunduğu kurumların, ;TAKAS YAPALIM ; çalışanlarının, şubelerinin ve
yöneticilerinin, ;TAKAS YAPALIM ; yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 


4.5. ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler, ;TAKAS YAPALIM ;e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve
taahhüt etmektedirler. ;TAKAS YAPALIM ;, ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler tarafından ;TAKAS YAPALIM ;e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen,
değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve
içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle
yükümlü ve sorumlu değildir. 


4.6. ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ;TAKAS YAPALIM
;’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz
ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 


4.7. ;TAKAS YAPALIM ;, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde
erişilen ;İÇERİK;leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.
;TAKAS YAPALIM ;, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden
kullanabilir. 


4.8. ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler, ;TAKAS YAPALIM ;in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ;TAKAS YAPALIM ; tarafından
talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ;TAKAS YAPALIM
; tarafından yapabilir. ;TAKAS YAPALIM ; tarafından talep edilen değişiklik
ve/veya düzeltme taleplerinin, ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler tarafından zamanında
yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği ;KULLANICI; veya ;ÜYE;ye aittir. 


4.9. ;KULLANICI;lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa
eden eden ;ÜYE; veya ;TAKAS YAPALIM ;in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak
kullanmakla yükümlüdür. 


4.10. ;TAKAS YAPALIM ;, 5651 Sayılı Yasa uyarınca ;Yer Sağlayıcısı;dır ve bu konuda
Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca
;Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi; almıştır. ;TAKAS YAPALIM ;, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili
mevzuat uyarınca ;Yer Sağlayıcı;lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla
;KULLANICI;ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili
mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve
saklamaktadır.

 
4.11. ; TAKAS YAPALIM ;, 5651 Sayılı Yasa uyarınca ;Yer Sağlayıcı; olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla
mükelleftir. 


4.12. ;TAKAS YAPALIM ;, “PORTAL”’ üzerinden ;KULLANICILAR; veya ;ÜYE;ler tarafından kendisine iletilen bilgileri ;Gizlilik Politikası; ve ;ÜYELİK SÖZLEŞME;leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir,
bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ;TAKAS YAPALIM ; aynı zamanda;
kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP
adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser)
tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler
sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 


4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek
maksadıyla yoğun şekilde ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI;ndan bilgi çekmek yasaktır.
Bu yasağa uymayarak ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI;ndan yoğun şekilde bilgi çeken
kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu
varsayılarak TAKAS YAPALIM  tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır. 


4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı
veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ;TAKAS YAPALIM
;in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce
erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup;
;TAKAS YAPALIM ’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 


4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, ;TAKAS YAPALIM  ARAYÜZÜ;nün ;TAKAS YAPALIM
;in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve
başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır. 


4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü ;İÇERİK;in ;TAKAS YAPALIM
’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce ;TAKAS YAPALIM  sitesi dışında başta
internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır. 


4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel
veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ;TAKAS YAPALIM ;in yazılı
izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve
ifşa edilemez. 


4.18. ;TAKAS YAPALIM  VERİTABANI; ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya
tamamen TAKAS YAPALIM ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına
aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından
sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla ;TAKAS YAPALIM
VERİTABANI;, ;TAKAS YAPALIM  ARAYÜZÜ;, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ;TAKAS YAPALIM ;in telif haklarına tabi çalışmaları
olarak anılacaktır) ;;TAKAS YAPALIM ;#39;e ait ve/veya ;TAKAS YAPALIM ; tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ;KULLANICI;lar, ;TAKAS YAPALIM ; hizmetlerini, ;TAKAS YAPALIM ; bilgilerini ve ;;TAKAS YAPALIM ;’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ;TAKAS YAPALIM
;in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip
değildirler. İşbu ;Site Kullanım Koşulları; dahilinde ;TAKAS YAPALIM ; tarafından
sarahaten izin verilen durumlar haricinde ;TAKAS YAPALIM ;in telif haklarına tabi
çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar
yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu ;Portal Kullanım Koşulları; dahilinde ;TAKAS YAPALIM ; tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ;TAKAS YAPALIM ;; ;TAKAS YAPALIM ; hizmetleri, ;TAKAS YAPALIM ; bilgileri, ;TAKAS YAPALIM ; telif haklarına tabi çalışmaları, ;TAKAS YAPALIM ; ticari markaları, ;TAKAS YAPALIM ; ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

;TAKAS YAPALIM ;, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ;Portal Kullanım
Koşulları;nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ;Portal
Kullanım Koşulları;nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik
kazanacaktır. İşbu ;Portal Kullanım Koşulları; kullanıcının tek taraflı beyanları ile
değiştirilemez.

 

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ;TAKAS YAPALIM ; işbu ;Portal
Kullanım Koşulları;, gizlilik politikası ve ;ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç
ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,
;TAKAS YAPALIM ; açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek
veya bu durumlar için ;TAKAS YAPALIM ;in herhangi bir tazminat yükümlülüğü
doğmayacaktır.
;Mücbir sebep; terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ;TAKAS YAPALIM ;in
gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.
Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi
durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu ;Portal Kullanım Koşulları; uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ;Portal
Kullanım Koşulları; dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru
bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın
hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu ;Portal Kullanım Koşulları; ;TAKAS YAPALIM ; tarafından “PORTAL” içersinde ilan
edildiği tarihte yürürlülük kazanır. ;KULLANICI;lar ve ;ÜYE;ler, işbu sözleşme
hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ;;TAKAS YAPALIM ;,
dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler
versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı
tarihte yürürlülüğe girer.

BİZE ULAŞIN

TakasYapalim.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından TakasYapalim.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.